Cursus
basisprincipes van Familieopstellen
naar Bert HellingerOdilon Mets

Basisprincipes van Familieopstellingen naar Bert Hellinger

De cursus Basisprincipes van systemisch werk van Familieopstellingen naar BERT HELLINGER, kracht vanuit de stilte en het lege midden, kunnen ook IN COMPANY gegeven worden.

Zoals organisaties en bedrijven die met jeugdwerkers of volwassenwerkers werken, scholen, groepspraktijken, e.d. Hiervoor dient u een offerte aan te vragen bij bewustzijnshuis.

Het programma kan naargelang de doelgroep aangepast worden. 

De cursus is een onderdompeling in nieuwe ervaringen en ontdekkingen via de systemische leer van familieopstellingen van Bert Hellinger, de Hellinger pedagogiek en diens orden van de liefde en het helpen.

In deze kennismakingstrainingen werken we met opstellingen, de deelnemers ontdekken de basiswetten van de orden van de liefde,  ervaren dynamieken die in familie- en andere systemen werken, en beoefenen de kunst om in de kracht van stilte en de leegte te komen waar alles zich ontvouwd.

Trainer: Odilon Mets, 22 jaar ervaring met familie- en organisatieopstellingen. 

Inhoud van de training
We werken met:
 • Original Hellinger® familieopstellingen
 • Demonstratieopstellingen waarbij we de systemische inzichten van de orden van de liefde lijfelijk en gevoelsmatig  ervaren.
 • Waarnemings- en lichaamsoefeningen die ons centreren en in totale rust brengen
 • Stilte- en geleide meditaties 
We maken kennis met de basisprincipes van de werking van het familiesysteem: 
 • Iedereen heeft het gelijke recht erbij te horen
 • Wat brengt het ons, als we ons op de juiste plaats in het systeem bevinden
 • De wetten van geven en nemen, de balans in relaties
 • Wat zijn de inzichten van Bert Hellinger over de orde in systemen en zijn inzichten over het ‘geweten’
 • De orden van het helpen
We oefenen: 
 • Om onze waarneming en innerlijke als uiterlijke ruimte te verruimen
 • Om onze weg naar leegte en ontvankelijkheid voor alles wat is te vinden
Doelgroep
  • Fysio-, ergo-, lichaams- en energetisch gerichte therapeuten;
  • psychologen, psychiaters;
  • huisartsen, kinderartsen;
  • begeleiders en hulpverleners in de zorg van kinderen, jongeren- en volwassen; 
  • leerkrachten, pedagogen, orthopedagogen;
  • docenten, trainers, facilitators, coaches;

Voor de accreditatie SKB-E geldt dat het om een bij- of nascholing van een therapeut, werkend in de complementaire Gezondheidszorg. [Voor ieder die aan een dergelijke scholing, bijvoorbeeld vanwege persoonlijke interesse of groei wil deelnemen, en geen therapeut is, is het dus duidelijk dat men op basis van het in de scholing geleerde geen certificaat met SKB-studie-uren kan krijgen!)

Praktische informatie en accreditaties
DEELNAMEPRIJS: 
€ 360 voor de 3 dagen 
Te betalen voor aanvang van de driedaagse.
 
WAAR: 
8400 Oostende, Troonstraat 242, Belgische kust
Data: 7, 21 mei en 4 juni 2021
 
Den Domp, AW 5076 Haaren, Kerkstraat 26
DATA: Volgende cursus: 
 
Telkens van 10.00 tot 17.30 uur (kan je een van deze dagen niet, dan is inhalen mogelijk in de volgende cursus) 
Accreditatie: 1,3 EC's 
VVH – Vereniging van Haptotherapeuten 
SKB – Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (o.a. voor RBCZ)
KTNO, erkenning voor therapeuten: VBAG, NVST,VIV,VVET
 
INSCHRIJVEN PER E-MAIL:  met opgave van je naam, adres en telefoonnummer. 
Oostende: Frédéric Duribreux, frederic.shiatsu@gmail.com, Mobiel: +32 497 20 69 73
Nederland: Anke Nollen, info@bewustzijnshuis.nl, Mobiel: +31 6 22 69 30 38
Voor informatie: 
INHOUDELIJK: Odilon: +32 (0) 377 216 48 GSM: +32 499 75 32 35