Bert Hellinger opleiding in Het Nieuwe Opstellen.Odilon Mets

BERT HELLINGER OPLEIDING HET NIEUWE OPSTELLEN
 LEER WERKEN MET DE MEEST VERREGAANDE VORM VAN OPSTELLEN

Maak opstellen je tweede natuur. 

2022 – 2023 

6 Modules - per opleidingsjaar 6 driedaagse blokken – 36 opleidingsdagen verspreid over twee jaar.  

  

 

         

 

 

 

Lijkt het jou interessant om familieopstellingen te leiden met groepen of individuen? Wil jij meer weten over de diepere inzichten van Bert Hellinger, de grondlegger van het familieopstellen? En ben je in het bijzonder geïnteresseerd in Het Nieuwe Opstellen? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou!

Wat zijn familieopstellingen?

Onze patronen, gedragingen en overtuigingen komen ergens vandaan. Hun oorsprong ligt vooral in het familiesysteem waaruit wij geboren zijn. Bert Hellinger ontdekte dat het leven van mensen in hoge mate wordt beheerst door verborgen dynamieken. Denk hierbij aan problemen en moeilijkheden in de partnerrelatie, in gezinnen met kinderen. Maar ook strubbelingen met het werk, mentale en fysieke ziekten en het gebrek aan geluk en zingeving in het leven zijn verbonden met deze onbewuste dynamieken. Dankzij familieopstellingen kun je snel en zonder veel woorden te gebruiken inzicht krijgen in deze oorsprong. En je zet stappen om op een liefdevolle manier los te komen van deze hardnekkige patronen.  

Wat houdt Het Nieuwe Opstellen precies in?

De basis van Het Nieuwe Opstellen zijn Bert Hellingers inzichten over het geweten

Het geweten oordeelt over goed en kwaad, juist en verkeerd en bepaalt welke mensen wij toelaten en welke wij afwijzen. Het Nieuwe Opstellen gaat over het waarnemen van de opstelling zonder de waardeoordelen vanuit ons geweten! Vandaar start een andere houding om familieopstellingen te leiden. En om te ervaren van wat in de opstelling gebeurt vanuit de leegte en de stilte.

Wat leer je tijdens de opleiding?
Tijdens de tweejarige opleiding leer je om je vrij te maken van je eigen geweten. Je gaat je bevrijden van jouw voorstellingen, aannames, concepten en onderscheidingen en je ervaart wat het is om in de leegte totaal aanwezig te zijn. Terwijl je deze vaardigheden ontwikkelt, leer je open te staan voor wat er in opstellingen, gestuurd door het onbewuste collectieve geweten, gebeurt. Zo bekwaam je je in het leiden van opstellingen zonder daarbij te handelen of te sturen vanuit je denken en je voorstellingen over wat goed is. Jij en de deelnemers worden gewaar dat grenzen verlegd worden en er ruimte ontstaat voor een alles en allen toegewijd bewustzijn.

We doen dit met opstellingen, demonstratieopstellingen, oefeningen met kleine groepen en de volledige groep, waarnemingsoefeningen, geleide meditaties, context en kennisoverdracht van de aangewende filosofie van Bert Hellinger....De klemtoon van deze opleiding ligt op het ERVAREN.

Voor wie?

De Bert Hellinger Opleiding Het Nieuwe Opstellen richt zich aan:

 • Therapeuten die met opstellingen willen werken 
 • psycho-, fysio- en ergotherapeuten;
 • psychologen, psychiaters;
 • artsen;
 • sociaal werkers, begeleiders en hulpverleners van kinderen, jongeren- en volwassen; 
 • leerkrachten, pedagogen, orthopedagogen;
 • docenten, trainers, facilitators, coaches;
 • leidinggevenden, HR-professionals, organisatieadviseurs en veranderingsmanager.
 • Mensen die een opleiding in het klassieke opstellen gevolgd hebben en die zich willen verdiepen in Bert Hellingers inzichten van de laatste 10 jaar. 

 

Het persoonlijke en professioneel gewin!
Jouw persoonlijk en professioneel gewin!
 • Je kunt familie- en organisatieopstellingen leiden zowel in individuele sessies als met een groep.
 • Er opent zich voor jou een andere wereld over relaties, gezondheid, symptomen en levenszin in een veel groter geheel.
 • Je kunt onmiddellijk de nieuwe verworvenheden en ervaringen in jouw werk inzetten.
 • Met het overwinnen en loslaten van jouw persoonlijk geweten win je aan vertrouwen, levensvreugde en nieuwe inspiratie.
 • Je begeleidt anderen met nieuwe en omvattende inzichten op basis van de in de opleiding eigen doorleefde ervaringen.
 • Je creëert voor jouw cliënten een bijzondere ruimte van kracht, rust, vertrouwen en openheid voor wat is en kan zijn.
 • Je leert in de opleiding hoe je continu een ander en completer mens wordt.
 • Jouw waarnemingen nemen enorm en voortdurend toe.
 • Je straalt openheid en vrede uit en de cliënten of diegenen waarmee jij werkt, hebben het volste vertrouwen in jou.
 • Je gaat met een veel ruimere blik en innerlijk ruimtegevoel in contact met anderen en met het leven.
 • Je ziet jezelf en anderen graag.
 • Jij en de docenten blijven continu zich verder ontwikkelen op de nieuwste stand van het Familieopstellen, Hellinger® sciencia. 
 
 
Opleidingsaccenten
Belangrijke aandachtspunten voor de opleiding!

·      een grondige inwijding in de praktijk en theorie van het Nieuwe Opstellen;

·      innerlijk stil worden, wachten en waarnemen op impulsen die uit de stilte en de leegte komen;

.      het opstellen oefenen;

·      oefenen in zelfgeorganiseerde oefengroepen;

·      oefenen in een gecentreerde, geestelijke en terughoudende houding; 

·      inwijding in en ervaren van de Orden van de Liefde;

·      representeren en opstellen vrij van geweten, vrij van elke voorstelling, intentie en angst;

·      de overdracht van de werking van de verschillende gewetens, de betekenis van de geestelijke liefde;

·      het ontdekken van dynamieken en lotsgevallen in intermenselijke relaties;

·      de draagwijdte van collectieve lotsgevallen zoals oorlog, emigratie...; 

·      regelmatig aan introspectie doen;

.      Zich afstemmen op de ziel, het systeem en de blinde liefde van de vraagsteller (cliënt)

 

 

Structuur en inhoud van de opleiding

Structuur en inhoud van de opleiding

De opleiding is verspreid over 2 jaar en bestaat uit 6 modules met elk een eigen thema. De inhoud van elke module staat apart beschreven.

Elke module bevat 2 blokken van 3 dagen. Elk blok van een module vangt aan op een vrijdag of op een zaterdag om 10 uur en eindigt op zondag om 17u30. 

Na het absolveren van de 6 modules en de bijkomende vereisten ontvang je jouw diploma. De anderen krijgen een certificaat van deelname geschikt voor hun beroepsvereniging en accreditatiepunten.

De deelnemers organiseren tussen de blokken zelfgeorganiseerde intervisiegroepen waar zij als collega's oefenen. Op elke tweede dag van een blok kunnen derden zich aanmelden die een thema inbrengen voor een opstelling. De studenten krijgen aldus voldoende praktijkvoorbeelden.

In het tweede opleidingsjaar schrijft elke student na elk blok een reflectieverslag.

Tijdens de opleiding staan de studenten zelf voor de groep, dit kan door het leiden van een opstelling of een demonstratieopstelling zijn of met het geven van een uiteenzetting m.b.t. een bepaald onderwerp. 

Naast de verplichte lectuur, kunnen de studenten putten uit heel wat lectuur die voor hen op uitleenbasis ter beschikking staat.

Praktische beschikkingen

DE OPLEIDING IS DOOR DE KTNO GEACCREDITEERD

In de KALENDER vind je alle opleidingsdata terug.  

WAAR: Gemeentehuis Den Domp, Kerkstraat 26, 5076 AW Haaren

DEELNAMEKOSTEN: € 375 per blok, € 750/module

€ 4200/ bij betaling van de volledige opleiding. 

Voor elk module of blok volledig te storten op rekening van Bewustzijnshuis VOF

IBAN: BE17 7390 2007 1321 

VERBLIJF en MAALTIJDEN: 
Contacteer Anke Nollen: secretariaat@bewustzijnshuis.nl voor informatie over overnachtingsmogelijkheden in de directe omgeving.
Koffie, thee, water, soep, fruit en kleine versnaperingen tijdens de opleiding zijn in de prijs begrepen.

 

Aanmelding

INSCHRIJVEN PER E-MAIL: secretariaat@bewustzijnshuis.nl, met opgave van je naam, adres en telefoonnummer. 

Voor praktische informatie en aanmelding neem contact op met: 
Anke Nollen, secretariaat:  +31 (0) 622 69 30 38 – secretariaat@bewustzijnshuis.nl
 
Voor de inhoudelijke informatie: Odilon: +32 (0) 3 772 16 48 GSM: +32 (0) 499 75 32 35 – info@bewustzijnshuis.be
 
Bij aanmelding ontvang je aanmeldingsformulier, een vragenlijst en een literatuurlijst