Bert Hellinger opleiding in Het Nieuwe Familieopstellen.

Odilon Mets

BERT HELLINGER OPLEIDING HET NIEUWE FAMILIEOPSTELLEN
 LEER WERKEN MET DE MEEST VERREGAANDE VORM VAN OPSTELLEN

Maak opstellen je tweede natuur. 

2022 – 2023 

6 Modules - per opleidingsjaar 6 driedaagse blokken – 36 opleidingsdagen verspreid over twee jaar.  

  

 

         

 

Een reactie van L. een studente van Het Nieuwe Opstellen: 

En dat is juist het mooie bevrijdende helende van Het nieuwe Opstellen: dat het niet beperkt blijft tot mensen op hun juiste plaats zetten, ze de plaats geven die ze normaal hebben, ons enkel focussen op hun recht erbij te horen. In de opstelling van N. waar we zicht kregen op een veld van lijden, van waaruit een verbondenheid groeide die zich uitte in gezang, een gezang dat volgens mijn aanvoelen in elk van ons jubelde en dat net het ‘leven’ uitdrukte, zag ik dat ‘bredere’, dat ‘grote’, dat uitgestrekte oneindige waartoe we allen behoren als geest, als ‘zijnde’.

Hier wordt me ook duidelijker hoe belangrijk de meditaties zijn waarbij we ja zeggen aan onszelf, aan alles wat er is, wat zich aandient. Waar we in contact komen met dat ‘grotere geheel’, dat overstijgende.

Lijkt het jou interessant om familieopstellingen te leiden met groepen of individuen? Wil jij meer weten over de diepere inzichten van Bert Hellinger die het familieopstellen in de wereld bracht en verder ontwikkelde tot zijn 92e levensjaar? En ben je in het bijzonder geïnteresseerd in Het Nieuwe Opstellen? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou!

Wat zijn familieopstellingen?

Bert Hellinger ontdekte dat het leven van mensen in hoge mate wordt beheerst door verborgen dynamieken. Denk hierbij aan problemen en moeilijkheden in de partnerrelatie, in gezinnen met kinderen. Maar ook strubbelingen met het werk, mentale en fysieke ziekten en het gebrek aan geluk en zingeving in het leven zijn verbonden met deze onbewuste dynamieken. Met Het Nieuwe Opstellen gaan we voorbij de woorden en zetten wij stappen naar een meer omvattend zijn. Het oude is voorbij en het nieuwe is daar. Net als het leven dat een continue beweging is van schepping. 

Wat houdt Het Nieuwe Opstellen precies in?

De hartpunten van de opleiding zijn: Bert Hellingers aangewende filosofie waaruit Het Nieuwe Familieopstellen is ontstaan.

Zijn fenomenologische benadering. En de verschillende gewetens die werken in het opstellingswerk en in alle relaties. 

Het geweten oordeelt over goed en kwaad, juist en verkeerd en bepaalt welke mensen wij toelaten en welke wij afwijzen. Het Nieuwe Opstellen gaat over het waarnemen van de opstelling zonder de waardeoordelen vanuit ons geweten! Vandaar start een andere houding om familieopstellingen te leiden. En om te ervaren van wat in de opstelling gebeurt vanuit de leegte en de stilte.

Bert Hellinger heeft ons een richting gegeven. Om het met zijn woorden te zeggen: ‘wir treten ins Freie.’ Zo is dit opstellen telkens nieuw.

Wat leer je tijdens de opleiding?
Tijdens de tweejarige opleiding leer je om je vrij te maken van je eigen geweten. Je gaat je bevrijden van jouw voorstellingen, aannames, concepten en onderscheidingen en je ervaart wat het is om in de leegte totaal aanwezig te zijn. Terwijl je deze vaardigheden ontwikkelt, leer je open te staan voor wat er in opstellingen, gestuurd door het onbewuste collectieve geweten, gebeurt. Zo bekwaam je je in het leiden van opstellingen zonder daarbij te handelen of te sturen vanuit je denken en je voorstellingen over wat goed is. Jij en de deelnemers worden gewaar dat grenzen verlegd worden en er ruimte ontstaat voor een alles en allen toegewijd bewustzijn.

We doen dit met opstellingen, demonstratieopstellingen, oefeningen met kleine groepen en de volledige groep, waarnemingsoefeningen, geleide meditaties, context en kennisoverdracht van de aangewende filosofie van Bert Hellinger....De klemtoon van deze opleiding ligt op het ERVAREN.

Wie zijn de opleiders?

Odilon, hoofddocent: Neo-hypnotherapeut, afgestudeerde opsteller aan de New Man Academie,het Stark Instituut en de Hellinger sciencia® - opsteller met meer dan 22 jaar ervaring.

Albert Cras: Physiotherapeut, haptotherapeut, journey-practioner, familieopsteller

Daniëlle Burgmans: psycholoog, rouwtherapeut, familieopsteller en moeder van vijf kinderen

Lieve Michels: jarenlange carrière in het onderwijs, coach en familieopstelster 

Gast docente Anke Hornbüssel: systemische coach, Pre- en Perinatale trauma Integratie voor volwassenen en Integrative Baby therapy. 

 

Voor wie?

De Bert Hellinger Opleiding Het Nieuwe Opstellen richt zich aan:

 • Therapeuten die met opstellingen willen werken 
 • psycho-, fysio- en ergotherapeuten;
 • psychologen, psychiaters;
 • artsen;
 • sociaal werkers, begeleiders en hulpverleners van kinderen, jongeren- en volwassen; 
 • leerkrachten, pedagogen, orthopedagogen;
 • docenten, trainers, facilitators, coaches;
 • leidinggevenden, HR-professionals, organisatieadviseurs en veranderingsmanager.
 • Mensen die een opleiding in het klassieke opstellen gevolgd hebben en die zich willen verdiepen in Bert Hellingers inzichten van de laatste 10 jaar. 

 

Structuur en inhoud van de opleiding

Structuur en inhoud van de opleiding

De opleiding is verspreid over 2 jaar en bestaat uit 6 modules met elk een eigen thema. De inhoud van elke module staat apart beschreven.

Elke module bevat 2 blokken van 3 dagen. Elk blok van een module vangt aan op een vrijdag of op een zaterdag om 10 uur en eindigt op zondag om 17u30. 

Na het absolveren van de 6 modules en de bijkomende vereisten ontvang je jouw diploma. De anderen krijgen een certificaat van deelname geschikt voor hun beroepsvereniging en accreditatiepunten.

De deelnemers organiseren tussen de blokken zelfgeorganiseerde intervisiegroepen waar zij als collega's oefenen. Op elke tweede dag van een blok kunnen derden zich aanmelden die een thema inbrengen voor een opstelling. De studenten krijgen aldus voldoende praktijkvoorbeelden.

In het tweede opleidingsjaar schrijft elke student na elk blok een reflectieverslag.

Tijdens de opleiding staan de studenten zelf voor de groep, dit kan door het leiden van een opstelling of een demonstratieopstelling zijn of met het geven van een uiteenzetting m.b.t. een bepaald onderwerp. 

Naast de verplichte lectuur, kunnen de studenten putten uit heel wat lectuur die voor hen op uitleenbasis ter beschikking staat.

Het persoonlijke en professioneel gewin!
Jouw persoonlijk en professioneel gewin!
 • Je kunt familie- en organisatieopstellingen leiden zowel in individuele sessies als met een groep.
 • Er opent zich voor jou een andere wereld over relaties, gezondheid, symptomen en levenszin in een veel groter geheel.
 • Je kunt onmiddellijk de nieuwe verworvenheden en ervaringen in jouw werk inzetten.
 • Met het overwinnen en loslaten van jouw persoonlijk geweten win je aan vertrouwen, levensvreugde en nieuwe inspiratie.
 • Je begeleidt anderen met nieuwe en omvattende inzichten op basis van de in de opleiding eigen doorleefde ervaringen.
 • Je creëert voor jouw cliënten een bijzondere ruimte van kracht, rust, vertrouwen en openheid voor wat is en kan zijn.
 • Je leert in de opleiding hoe je continu een ander en completer mens wordt.
 • Jouw waarnemingen nemen enorm en voortdurend toe.
 • Je straalt openheid en vrede uit en de cliënten of diegenen waarmee jij werkt, hebben het volste vertrouwen in jou.
 • Je gaat met een veel ruimere blik en innerlijk ruimtegevoel in contact met anderen en met het leven.
 • Je ziet jezelf en anderen graag.
 • Jij en de docenten blijven continu zich verder ontwikkelen op de nieuwste stand van het Familieopstellen, Hellinger® sciencia. 
 
 
Opleidingsaccenten
Belangrijke aandachtspunten voor de opleiding!

·      een grondige inwijding in de praktijk en theorie van het Nieuwe Opstellen;

·      innerlijk stil worden, wachten en waarnemen op impulsen die uit de stilte en de leegte komen;

.      het opstellen oefenen;

·      oefenen in zelfgeorganiseerde oefengroepen;

·      oefenen in een gecentreerde, geestelijke en terughoudende houding; 

·      inwijding in en ervaren van de Orden van de Liefde;

·      representeren en opstellen vrij van geweten, vrij van elke voorstelling, intentie en angst;

·      de overdracht van de werking van de verschillende gewetens, de betekenis van de geestelijke liefde;

·      het ontdekken van dynamieken en lotsgevallen in intermenselijke relaties;

·      de draagwijdte van collectieve lotsgevallen zoals oorlog, emigratie...; 

·      regelmatig aan introspectie doen;

.      Zich afstemmen op de ziel, het systeem en de blinde liefde van de vraagsteller (cliënt)

 

 

AANMELDING OPLEIDING HET NIEUWE OPSTELLEN

Bij de aanmelding voor de OPLEIDING HET NIEUWE OPSTELLEN, verklaar je jouw akkoord met de Algemene Voorwaarden van de opleiding.

Na je aanmelding heb je 14 kalenderdagen bedenktijd. Na deze termijn is je aanmelding definitief. 

AANMELDING BEVESTIGEN PER E-MAIL: secretariaat@bewustzijnshuis.nl, met opgave van je naam, adres en telefoonnummer. 

Voor praktische informatie en aanmelding neem contact op met: 
Anke Nollen, secretariaat:  +31 (0) 622 69 30 38 – secretariaat@bewustzijnshuis.nl
 
Voor de inhoudelijke informatie: Odilon: +32 (0) 3 772 16 48 GSM: +32 (0) 499 75 32 35 – info@bewustzijnshuis.be
 
Zowel voor de praktische als inhoudelijke informatie ontvangt U een antwoord binnen de twee werkdagen.
 
Bij aanmelding ontvang je aanmeldingsformulier met daarbij de ALGEMENE VOORWAARDEN voor de opleiding, een literatuurlijst, de brochure van de opleiding .
ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDING - Practische beschikkingen

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSOPLEIDING HET NIEUWE OPSTELLEN

De organisatie die de beroepsopleiding geeft en verzorgt is BEWUSTZIJNSHUIS Vof,

Ondernemingsnummer 0741353677 

Geregistreerd bij het CRKBO als scholingsinstituut voor korte beroepsopleidingen. 

DE OPLEIDING IS DOOR DE KTNO GEACCREDITEERD - AANVRAAG ACCREDITATIE BIJ DE SKB VOLGT

De opleiding Het Nieuwe Opstellen is op HBO-niveau of evenwaardig door ervaring - er zijn geen vooropleidingseisen vereist.

Met het ondertekende aanmeldingsformulier voor de opleiding sluit de student een contract met Vof Bewustzijnshuis en gaat de student akkoord met de ALGEMENE VOORWAARDEN. Na ontvangst van het getekende exemplaar heeft de student nog een bedenktijd van veertien kalenderdagen. Daarna is het contract definitief. 

In de KALENDER van de website bewustzijnshuis.be : vind je alle opleidingsdata per schooljaar terug.  

WAAR: De scholing heeft plaats in het Gemeentehuis Den Domp, Kerkstraat 26, 5076 AW Haaren

DEELNAMEKOSTEN: €375 per blok, €750/module, €2150/opleidingsjaar en € 4200/ bij betaling van de volledige opleiding. Zie verder Algemene voorwaarden: Betalings-  en annuleringsvoorwaarden.

VERBLIJF en MAALTIJDEN: 

Contacteer Anke Nollen: secretariaat@bewustzijnshuis.nl voor informatie over overnachtingsmogelijkheden in de directe omgeving.

Koffie, thee, water, soep, fruit en kleine versnaperingen tijdens de opleiding zijn in de prijs begrepen. 

Aanmelding voor de opleiding: Het Nieuwe Opstellen in Haaren (NL)

Docent: Odilon Mets – Gastdocente: Anke Hornbüssel

Assistenten: Daniëlle Burgmans, psychologe; Albert Cras, haptotherapeut; Lieve Michels, coach. 

De opleiding bevat 6 modules met een eigen thema. Elke module is ingedeeld in twee blokken van 3 dagen, namelijk één blok in het eerste jaar en één blok in het tweede jaar.  

Ik neem deel aan de opleiding en betaal:

☐ per blok € 375 per blok 

 per jaar € 2150

 de hele opleiding €4.200

NAAM en VOORNAAM                     : ………………………………………………………………………

GEB. DATUM:                                    : …………………...........

ADRES:                                               : ………………………………………………………………………..

POSTCODE - WOONPLAATS              : ………………………………………………………………………..

TELEFOON                                          : ………………………....MOBIELE TEL.: …………………...........

E-MAILADRES                                    : ………………………………………………………………………..

BEROEP                                              : ………………………………………………………………………..

NAAM OP DIPLOMA/CERTIFICAAT  : ………………………………………………………………………..

 

 IK GA AKKOORD MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN.

PLAATS/DATUM                                                       HANDTEKENING
 
 
 

Jaarabonnement Het Nieuwe Opstellen

BEWUSTZIJNSHUIS - HUIS VAN HET OPSTELLEN

Jaarabonnement voor zes zaterdagen met HET NIEUWE OPSTELLEN 

6 Opstellingsdagen mee beleven doorheen het jaar 2022 op zaterdagen: 19 maart, 7mei, 18 juni, 10 september, 19 november en 17 december! 

Voor wie?

Heb je niet de mogelijkheid om de hele opleiding te volgen, maar wil je Het Nieuwe Opstellen leren kennen en ervaren? 

Wil jij jezelf ontdekken door je in te brengen in een opstelling?

Wil jij iets meer weten over de inzichten van Bert Hellinger uit zijn laatste actieve jaren? 

Dan is dit jaarabonnement van zes zaterdagen, verspreid over één jaar, zeker iets voor jou!

Wat krijg je? 

Op die zaterdagen kan je je eigen vraag inbrengen voor een opstelling. 

Naargelang de ingebrachte thema’s kunnen ook demonstratieopstellingen en oefeningen gegeven worden. Jij  ervaart dan hoe liefde en de kracht van het leven werkt in relaties, in gezondheid en in wat jij wenst te ondernemen.  

Met Het Nieuwe Opstellen ervaar je hoe een natuurlijke orde in alles werkt. 

Voor meer Inhoudelijke informatie:

info@bewustzijnshuis.be

Odilon Mets, tel.:+32 499 75 32 35

Wie is de hoofddocent en wie zijn de assistenten?

Odilon Mets, 21 jaar ervaring met opstellen, gediplomeerd familie- en systeemopsteller methode Hellinger Sciencia®, Université Européenne Jean-Monnet. 

Assistenten, allen erkende opstellers met ruime ervaring: 

Daniëlle Burgmans, Albert Cras en Lieve Michels

Het praktische:

De zes opstellingsdagen vinden plaats telkens op een zaterdag in 2022: 

19 maart – 7 mei – 18 juni – 10 september – 19 november en 17 december.

Van: 10 uur tot 17u30

Kan je een dag niet deelnemen, geef dan je abonnement voor die dag door.

Locatie: 

Gemeenschapshuis Den Domp, Kerkstraat 26, 5076 AW Haaren                   

Inschrijving:

Secretariaat bewustzijnshuis:

Anke Nollen, tel.: +31 6 22 69 30 38

secretariaat@bewustzijnshuis.nl

Prijs:

Abonnement 6 dagen: €499 

Voor een afzonderlijke dag: €100